[giaban]120,000[/giaban]
[giacu] 1 Cái (37.5cm x 26.5cm x 6.5cm)[/giacu]
[hinhanh]

Cặp xách Unisex công sở hiệu HARAS màu xanh
Cặp xách Unisex công sở hiệu HARAS màu đen
Cặp xách Unisex công sở hiệu HARAS màu xám
Mặt ngang Cặp xách Unisex công sở hiệu HARAS
[/hinhanh]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]
[ecom] [/ecom]

[giaban]139,000[/giaban]
[giacu] 1 Cái (20cm x 15cm x 5cm)[/giacu]
[hinhanh]

Túi đeo chéo HARAS da cao cấp màu nâu
Túi đeo chéo HARAS da cao cấp màu đen
Túi đeo chéo HARAS da cao cấp mặt trước
Túi đeo chéo HARAS da cao cấp mặt lưng
Túi đeo chéo HARAS da cao cấp mặt ngang
[/hinhanh]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]
[ecom] [/ecom]

[giaban]130,000[/giaban]
[giacu] 1 Cái (26cm x 17cm x 7cm)[/giacu]
[hinhanh]

Túi đeo chéo HARAS hợp thời trang nhiều ngăn rộng màu xám
Túi đeo chéo HARAS hợp thời trang nhiều ngăn rộng màu đen
Mặt lưng Túi đeo chéo HARAS hợp thời trang nhiều ngăn rộng
Mặt trong Túi đeo chéo HARAS hợp thời trang nhiều ngăn rộng
[/hinhanh]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]
[ecom] [/ecom]

[giaban]195,000[/giaban]
[giacu] 1 Cái (43cm x 30cm x 11cm)[/giacu]
[hinhanh]

Balo thời trang cao cấp hiệu HARAS màu đen
Balo thời trang cao cấp hiệu HARAS màu xám
Balo thời trang cao cấp hiệu HARAS mặt lưng
Balo thời trang cao cấp hiệu HARAS mặt ngang
[/hinhanh]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]
[ecom] [/ecom]

[giaban]390,000[/giaban]
[giacu] 1 Cái (43cm x 30cm x 11cm)[/giacu]
[hinhanh]

Combo 3 món Túi du lịch, Balo và Túi đeo chéo HARAS giá mềm
Túi du lịch HARAS gọn nhẹ giá mềm màu xanh
Balo Campus HARAS gọn nhẹ giá mềm màu xanh
Túi đeo nam nữ HARAS gọn nhẹ giá mềm màu xanh
[/hinhanh]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]
[ecom] [/ecom][giaban]270,000[/giaban]
[giacu] 2 Cái (1 Túi du lịch + 1 Túi đeo chéo)[/giacu]
[hinhanh]

Combo Túi du lịch và Túi đeo chéo HARAS màu xanh
Combo Túi du lịch và Túi đeo chéo HARAS màu đen
Combo Túi du lịch và Túi đeo chéo HARAS màu xám
[/hinhanh]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]
[ecom] [/ecom]

[giaban]190,000[/giaban]
[giacu] 2 Cái (1 Balo + 1 Túi Đeo Chéo)[/giacu]
[hinhanh]

Combo Balo và Túi đeo chéo HARAS màu xanh
Combo Balo và Túi đeo chéo HARAS màu đen
Combo Balo và Túi đeo chéo HARAS màu xám
[/hinhanh]
[hot]Bán chạy[/hot]
[chitiet] Xem chi tiết [/chitiet]
[ecom] [/ecom]